Biblioteca di Zevio

Biblioteca di Zevio

 

 

 

Orario:

Tue 20 November 09:00 - 12:00
14:30 - 19:00
Wed 21 November Chiusa
Thu 22 November 09:00 - 12:00
14:30 - 19:00
Fri 23 November 09:00 - 12:00
14:30 - 19:00
Sat 24 November 09:00 - 12:00
Sun 25 November Chiusa
Mon 26 November 09:00 - 12:00
14:30 - 19:00